• Kategori:

Timrå IK Play Villkor

1. Dessa villkor gäller dig som tittar på Timrå IK Play och använder funktioner och tjänster på Timrå IK Play. Det är viktigt att du som användare tar dig tid att läsa igenom villkoren noggrant. Du som läser nedan och andra användare av Timrå IK Play kallas i fortsättningen för (”Användaren”).

 

2. Timrå IK Ishockey AB tillhandahåller sidan Timrå IK Play. Timrå IK Ishockey AB är ett dotterbolag till föreningen Timrå IK.

 

 

1. För att kunna nyttja Timrå IK Play fullt ut måste Användaren skapa ett användarkonto.

 

2. Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta. Vid registrering av ett konto som medger köp får Användaren endast uppge betalningsuppgifter som t.ex. kreditkort som innehas av Användaren själv.

 

3. Vid registrering av konto ska Användaren ange ett användarnamn (e-post) och ett lösenord. Användarens uppgifter är personliga och får inte användas av annan.

 

4. Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela Timrå IK Play detta, samt ändra lösenordet. Om Timrå IK Play har anledning att anta att inloggningsuppgifterna har på annat sätt missbrukas av obehörig person har Timrå IK Play rätt att omedelbart stänga användarens konto.

 

5. Timrå IK Play accepterar betalning via den aktuella betalningsmetoden som avgivits före köpet.

 

6. Vid köp av abonnemang med automatisk förnyelse har Användaren rätt att avsluta prenumerationen vid valfri tidpunkt före den aktuella fakturaperiodens slut, varvid upphörandet träder i kraft vid den följande fakturaperiodens början.

 

7. Om den registrerade betalningsmetoden blir ogiltig på grund av att t.ex. kreditkortet har gått ut 

eller på andra orsaker och Timrå IK Play inte kan debitera beloppet nästa fakturaperiod förbehåller sig Timrå IK Play rättigheten att återkalla Användarens åtkomst till tjänsten till dess att betalningsmetoden är uppdaterad.

 

8. Användaren får enbart använda Plattformen för privat bruk.

 

9. Abonnemang på Timrå IK Play förlängs automatiskt och kommer att förnyas månadsvis efter slutet på Användarens abonnemangsperiod. Timrå IK Play kommer att fortsätta att debitera en månadsavgift till dess att Användaren säger upp abonnemanget.

10. Abonnemang gäller utan bindningstid och kan när som helst sägas upp av Användaren. Vid uppsägning avslutas kontot omedelbart. Eventuellt innestående värdekoder och abonnemang upphör att gälla. Uppsägning av avtalet från Användarens sida ska göras via dennes konto på Timrå IK Play.

 

11. Plattformen innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida eller kopiera hela eller delar av Timrå IK Play till allmänheten eller på annat sätt använda Plattformen för kommersiellt bruk.

 

12. Timrå IK Play är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. Användarens personuppgifter används för att Timrå IK Play ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. De personuppgifter som Timrå IK Play kommer behandla är Användarens namn, e-post samt betalningsuppgifter via betalkort. Timrå IK Play kan komma att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information.

 

13. Timrå IK Ishockey AB, som tillhandahåller sidan Timrå IK Play, värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter.

 

14. Vi samlar in information som du uppger när du registrerar ett Solidsport-konto. När du öppnar ett konto ber vi dig om namn och e-post. Vi ber dig även om betalningsuppgifter som t.ex. kreditkortsnummer. Vi samlar även in information som vi får när du använder tjänsten, t.ex. vad du tittar på och gillar på Timrå IK Play.

 

15. Timrå IK Play samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, e-post och kortnummer. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss och våra samarbetspartners.

 

16. Dina uppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina uppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig. Dina uppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

 

17. Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

18. Som standard på nästan alla hemsidor använder Timrå IK Play så kallade “cookies”, vilket är små filer som laddas ner till din dator för att förbättra din upplevelse. Det rekommenderas att du tillåter alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte ifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

19. Du kan förhindra sparandet av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens Hjälp-avsnitt för hur man gör detta). Var medveten om att inaktiverande av cookies kommer att påverka funktionaliteten av denna och många andra webbplatser du besöker. Inaktiverande av cookies kommer vanligtvis också att resultera i inaktiverande av vissa funktioner och egenskaper på denna webbplats. Därför är det rekommenderat att du inte inaktiverar cookies.

 

20. Timrå IK Play använder Google Analytics som är en av de mest använda och pålitliga analys-lösning på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och på vilket sätt som vi kan förbättra användarupplevelsen. Dessa cookies kan spåra sådant som t ex hur lång tid du spenderar på webbplatsen och de sidor som du besöker så att vi kan fortsätta att producera relevant innehåll.

Har du frågor kring villkor, betalning, GDPR eller andra funderingar kring sidan Timrå IK Play?

Kontakta oss via play@timraik.se

Scroll to top